BodySource

BodySource's betydning

BodySource betyder "kroppens kilde" og "udspring i kroppen" – og refererer til at tage udgangspunkt i – at komme i kontakt med kroppens budskaber – samt at bruge musklernes intelligens. På denne måde skabes grobund for en overensstemmelse mellem din krop og psyke, hvorfra ens potentiale kan udvikles – ud fra en reel – autentisk – indre styrke og åbenhed.

Mind Your Body understøtter BodySource´s budskab – nemlig at være opmærksom på sin krop – at have en relation til sin krop – at tage vare på sin krop – at anerkende kroppens rigdom af ressourcer.

Firmaet tilbyder en pallette af forskellige arbejdsmetoder og bevægelsesformer – for at understøtte og favne sammenhængen mellem krop/psyke/sind.
De forskellige muligheder kan enten stå alene – eller kan supplere hinanden – alt efter ønske og formål.

BodySource blev grundlagt i 2007, hvor jeg tilbød Krops- & Psykoterapi og undervisning med afsæt i Bodynamic Metoden, hvor man bl.a. arbejder med den psyko-motoriske udvikling – nemlig sammenhængen mellem krop og psyke. Deraf opstod navnet BodySource og sloganet Mind Your Body.

Så ”kroppens kilde” af ressourcer – og ikke mindst sammenhængen mellem krop og psyke – har siden været den røde tråd gennem alt mit arbejde.

Intention: At Formidle, Inspirere, 
Guide og Støtte – Kursister & Klienter

At jeg via min undervisning og klientsessioner vil inspirere, guide og støtte klienter og kursister i….

At få en oplevelse af indre kontakt – til krop, sind, følelser, behov, værdier og livsenergi
At bruge kroppens og sindets ressourcer til at skabe nærvær, ro, balance samt handlekraft
At de vil få en oplevelse af – en sammenhæng – og et samarbejde – mellem krop og psyke

At de mærker – et personligt fundament med integritet – hvor de står ved sig selv, som dem de er – samt lever og udtrykker sig i overensstemmelse med sit hjerte og sin sandhed.

Målgruppe

BodySource henvender sig bredt til dem, som er interesseret i mine kompetencer og forskellige tilbud.
Så det kan være ……

  • Private personer
  • Virksomheder
  • Institutioner
  • Foreninger
  • Organisationer

Jeg samarbejder gerne med virksomheder el.lign. for at udvikle tilbud, som er målrettet netop deres organisations behov.

Værdier & etik

Jeg møder klienter og kursister med nærvær – og tager udgangspunkt i, hvor de er – med respekt for deres grænser – så der kan skabes et fundament og en atmosfære baseret på tryghed og tillid.

Tavshedspligt er en selvfølge. Min faglige supervision kan omhandle terapisessioner og undervisningssituationer, i anonymiseret form.
Persondata opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Om Susanne

Jeg er indehaver af BodySource. Læs her om min personlige vej til at arbejde med Krop&Psyke - samt min faglige baggrund.

Læs om Susanne her
apartmentenvelopephone-handsetcrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram